Kapliczka

Kapliczka wykonana z drewna usytuowana była na terenie wsi Jawornik Niebylecki (gm. Niebylec). Nieznany jest jej wykonawca oraz data powstania – prawdopodobnie koniec XIX w.

Muzeum pozyskało obiekt drogą zamiany za nową kapliczkę, którą na zamówienie Muzeum wykonał Władysław Chajec, rzeźbiarz ludowy z Kamienicy Górnej – listopad 1964 r.