Rzeźba Chrystus Frasobliwy

Figura Chrystusa Frasobliwego wyrzeźbiona została w drewnie, najprawdopodobniej w XIX w., wykonawca nieznany.


Pierwotnie znajdowała się w kapliczce usytuowanej na posesji Michała Rzyma w Zabratówce (gm. Chmielnik).

 

Długotrwałe narażenie na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych spowodowało jej zły stan techniczny, dlatego kapliczka ta została rozebrana jeszcze przed II wojną światową.

 

Do zbiorów Muzeum w Rzeszowie rzeźba ta trafiła w 1967 r. drogą wymiany – Honorata i Eugeniusz Lemikowie z Zabratówki wymienili ją za metalowy krucyfiks (zakup w sklepie „Veritasu”).