Rzeźba św. Franciszek

Dar ucznia szkoły im. A. Mickiewicza przy ul. Bernardyńskiej w Rzeszowie. W zbiorach Muzeum od 1936 r.

 

Pochodzi ze zniszczonej już wówczas kaplicy przydrożnej w Lubeni względnie najbliższej okolicy. Na mapie z 1851 r. na tym terenie widocznych jest kilka kaplic i kapliczek, jednak obecnie trudno jest ustalić, z której z nich ta rzeźba może pochodzić.