PEJZAŻ ZE SZTAFAŻEM

Co to jest sztafaż? A dokładnie co to jest pejzaż ze sztafażem? Popatrzcie na przykład „Krajobraz z brodem” Johanna Christiana Branda z 1791 roku. Na obrazie widać pejzaż i drobne postacie, które nie odciągają uwagi odbiorcy od tematu dzieła, ale je uzupełniają i ożywiają. Te poboczne wątki w pejzażu, takie jak postacie ludzkie czy zwierzęta są właśnie sztafażem.

Materiał przeznaczony do promocji zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie