SZLACHTA

Obraz “Szlachta w mundurach wojewódzkich”, (“Szlachta na polu elekcyjnym”) z początku XIX w. (?) Nieokreślony malarz polski. Obraz przedstawia szlachciców w strojach reprezentujących województwa. Każdy ubiór pod względem kolorystycznym i dodatków, można było rozszyfrować i dopasować do konkretnego województwa. Dzieło zostało namalowane według osiemnastowiecznego wzorca. A jak myślicie co symbolizuje namiot? Można go interpretować jako symbol Polski, schronienia dla wszystkich województw.

Materiał przeznaczony do promocji zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie