TA PANA RHEI

“Studium pejzażu” Jan Stanisławski (1860-1907), olej na tekturze.

„Ta Panta rhei” – oznacza ciągłą zmienność. Słynne jest zdanie autorstwa Heraklita „niepodobna wstąpić dwukrotnie do tej samej rzeki”. Woda, rzeki, morza, jeziora, zawsze inspirowały artystów do tworzenia obrazów związanych z tą tematyką. Zastanówmy się nad filozofią Heraklita i przyglądnijmy obrazowi Jana Stanisławskiego “Studium pejzażu”. Może Was skłoni do refleksji nad przemijalnością życia? I ciągłymi zmianami, bo rzeczywistość podlega nieustannej przemianie… Ponadto w „Studium pejzażu” drzewa odbijają się w tafli wody. Lustrzane odbicia (występujące też u innych malarzy tego czasu), tak bardzo frapujące artystę, są przede wszystkim znane z jego dużego oleju, sławnych „Topoli nad wodą”. (Ten motyw podjął też w wersji graficznej.)

Materiał przeznaczony do promocji zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie

Obraz “Studium pejzażu” prezentowany jest na wystawie stałej Galeria Malarstwa Polskiego w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.