„W Wielką Sobotę”

Aleksander Malinowski, „W Wielką Sobotę”, 4. ćw. XIX w., ksylograf, papier, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.

Realistyczny ksylograf „W Wielką Sobotę” został wykonany przez twórcę Aleksandra Malinowskiego* w ostatniej ćwierci XIX stulecia.Dzieło składa się z 4 części; górny fragment przedstawia wiejską wczesnowiosenną naturę z kościółkiem w oddali, do którego idą (szeroką drogą) ludzie. Ponadto rycina ukazuje trzy sceny rodzajowe. Centralna część ilustruje małomiasteczkową rzeczywistość tamtego czasu, którą otaczają wysokie palmy wielkanocne (wykonane z gałązek i suszonych roślin). (Należy podkreślić, że w Polsce okazałe palmy wielkanocne powstają przed Wielkanocą i są święcone podczas uroczystości Niedzieli Palmowej, która rozpoczyna Wielki Tydzień w Kościele katolickim.

Ponadto niezwykle ważna jest też symbolika palmy wielkanocnej.) Przedstawione palmy są jednocześnie elementem kompozycji, bo oddzielają główny widok od dwu innych scen znajdujących się po obu stronach grafiki. Owe fragmenty ryciny ukazują zakupy kilku osób m.in. widoczne jest stoisko z tradycyjnymi, świątecznymi babkami. Dzieło oddaje atmosferę Świąt Wielkanocnych, a poprzez zróżnicowanie walorowe uwidoczniona została trójwymiarowość rzeczywistości.


*Artysta był warszawskim drzeworytnikiem działającym w latach 70. i 80. XIX wieku i publikującym (drukującym) swe dzieła przede wszystkim w “Kłosach” i “Tygodniku Ilustrowanym”.


Maria Stopyra
kustosz

Materiał promuje zbiory grafiki Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.